Plan duszy. Dlaczego warto go znać?

You are currently viewing Plan duszy. Dlaczego warto go znać?
Plan duszy

Pisząc o planie duszy mam na myśli okres przedurodzeniowy, w którym w towarzystwie swoich przewodników duchowych, aniołów, a także innych dusz określasz swoje cele i wyzwania w nadchodzącym wcieleniu. Plan ten obejmuje szereg zdarzeń, dzięki którym dusza będzie miała szansę rozwoju. Doznania uczuć i emocji na planie ziemskiego wcielenia, które zrównoważą negatywne energie z poprzednich wcieleń. 

Równoważenie energii nie należy rozumieć w sensie zadośćuczynienia, czy winy i kary. Celem jest skierowanie uwagi do naszego wnętrza i przełamaniu dotychczasowego sposobu myślenia. Odrzuceniu negatywnych opinii o sobie takich jak:

Plan duszy i jej droga
Droga Duszy zgodna z Planem Duszy
  • nie jestem tego warta, jestem temu winna, nic mnie dobrego nie czeka,
  • nic mi się nie udaje, ciągle mam ciężko,
  • nikt mnie nie kocha, jestem samotna, poczucia bezradności i wielu wielu innych nieprawdziwych stwierdzeń o sobie.

Zastąpieniu tego wszystkiego daleko idącym współczuciem do emocji , które powodują taki stan myślenia.  Wzbudzeniu szacunku i miłości do siebie samego. Uzdrowienia  błędnych przekonań.

Istotne jest by nasza świadomość odkryła w czasie ziemskiej wędrówki, że jesteśmy czymś więcej niż tylko materialnym bytem. Jesteśmy nieśmiertelną istotą, której celem jest duchowy rozwój. Pokonywanie ograniczeń, ale zawsze w kontekście w bezwarunkowej miłości. Przy czym nie oznacza to biernej akceptacji wszystkiego – wręcz przeciwnie.

Co zyskujesz poznając plan duszy?

Plan duszy jest przewodnikiem, który ukazuje dominujące energie, sfery, przestrzenie do poznania i opanowania przez duszę

Wszechświat reaguje  na twoją wibrację, odpowiada kiedy zmieniasz jej częstotliwość poprzez modyfikację przekonań o sobie samym i otaczającej rzeczywistości. Plan duszy pozwala dostrzec, że na drodze życia nie jesteśmy sami. Istnieją siły, które nam pomagają i wspierają w trudnych momentach. Ale przede wszystkim nie oceniają naszych wyborów jako złe czy dobre. Pozwalają poznać Boską część nas samych i wyzwolenia kreatywnych, twórczych mocy duszy.

Rozwój duchowy poprzez plan duszy
Rozwój duchowy poprzez plan duszy

Dlaczego warto go znać?

  1. Poczucie celu w życiu,
  2. Zrozumienie swoich dotychczasowych doświadczeń,
  3. Poznanie siebie i innych na głębszym poziomie świadomości,
  4. Uzdrowieniu relacji i podwyższenie wibracji,
  5. Pozbycia się lęku poprzez uświadomienie kim jesteś,
  6. Aktywacja własnych unikalnych umiejętności i potencjału,
  7. Poszanowaniu własnej i cudzej wolnej woli.
Boska moc duszy
Boska moc duszy

Plan duszy Wiedźmy Anieli.

Mój Plan duszy wykonała Wiedźma Aniela, za który jestem jej bardzo wdzięczna. Jest to cenna latarnia na mej drodze życiowej. Jest mi niezwykle pomocny w moim rozwoju duchowym. Ale co najważniejsze dzięki niemu wiem, że nie jestem sama, że zawsze mogę liczyć na pomoc z góry. Że nikt moich czynów nie ocenia jako złe czy dobre, ale jedynie pod kątem tego jaką naukę z tego wyciągnęłam. Wiem też teraz, że nie ma porażek życiowych. Chyba że sami w nie wierzymy. 

Trudne momenty na drodze życiowej są tylko po to byśmy wzrastali. Cel wszystkich dusz jest taki: wszyscy idziemy ku światłu i tam w bezwarunkowej miłości się spotkamy.

Wszystkim zainteresowanym podaję link do Wiedźmy Anieli aby mogli skorzystać z dobrodziejstwa Planu Duszy.

Dodaj komentarz